"Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu."

(Mk 16:15)

 

HLAVNÉ VLASTNOSTI APLIKÁCIE

  • automaticky generovaný rímskokatolícky kalendár s možnostou editácie
  • archivácia oznamov do lokálnej databázy s možnosťou vyhľadávania
  • tlač oznamov na ľubovolný formát papiera
  • uloženie oznamov ako obrázku s možnosťou umiestenia na webe pomocou FTP
  • možnosť použitia viacerých jazykov pri názve slávenia (v aplikácii implementované jazyky: Slovenský a Maďarský)
  • automatické aktualizácie
Hlavná obrazovka
 

Časté otázky

Ako zálohovať/zmigrovať dáta aplikácie
Pri inštalácii pre všetkých používateľov ukladá aplikácia všetky užívateľské dáta (nastavenia, databázu úmyslov a slávení) do adresára: C:\Users\Public\Documents\FarskeOznamy.
Pri inštalácii pre konrétneho používateľa ukladá aplikácia všetky užívateľské dáta (nastavenia, databázu úmyslov a slávení) do adresára: C:\Users\[meno užívateľa]\AppData\Roaming\FarskeOznamy.
Ako publikovať oznamy pomocou FTP
V hornom menu zvoľte Vytlačiť a v okne náhľadu Uložiť ako obrázok. Tu môžete uložiť oznamy ako obrázok na lokálny disk pomocou tlačidla Uložiť. Alebo môžete uložiť oznamy ako obrázok na FTP server tlačidlom Publikovať.
 

UKÁŽKA

 

Napíšte nám

 
www.000webhost.com